Κύμα κρούσης ONDA της Physioled

Η κύρια διαφορά με το σύστημα ONDA της Physioled είναι ότι η παραγωγή του Κύματος Κρούσης γίνεται με ηλεκτρομαγνητικό τρόπο. Το βλήμα παραγωγής του Κύματος Κρούσης, κινείται μέσα σε δύο πηνία τα οποία τροφοδοτούνται με εναλλασσόμενο ρεύμα. Με τον τρόπο αυτό, κινείται προς τη μια ή την άλλη κατεύθυνση ανάλογα με τη φορά του ηλεκτρικού ρεύματος. Στο σύστημα υδραυλικού τύπου μετράται η πίεση (σε bar) της κρούσης. Στο ONDA μετράται η ενέργεια (σε Joule) της κρούσης. Συγκριτικά, τα 185 mJoule της ενέργειας κρούσης της συσκευής ONDA αντιστοιχούν σε 6 bar του αντίστοιχου υδραυλικού συστήματος. Στο επίπεδο της συχνότητας, δηλαδή των κρούσεων ανά δευτερόλεπτο, τα δεδομένα σύγκρισης μεταξύ των δύο τρόπων παραγωγής Κύματος Κρούσης, αλλάζουν άρδην. Οι συχνότητες που μπορούν να επιτευχθούν με τη συσκευή ONDA είναι κατά πολύ υψηλότερες αυτές των υδραυλικών συστημάτων. Για το λόγο αυτό, το φαινόμενο της σπηλαίωσης που εμφανίζεται με το ONDA, είναι πολύ έντονο. Στο ONDA λόγω του ότι η κίνηση του βλήματος όπως ήδη αναφέρθηκε, επιτυγχάνεται μέσω ηλεκτρομαγνητικού πεδίου (κίνηση εντός πηνίων), οι συχνότητες είναι δυνατόν να φτάσουν τα 22 Ηz ήτοι 22 κρούσεις ανά δευτερόλεπτο, πράγμα ακατόρθωτο στο υδραυλικό σύστημα, αφού υπεισέρχονται οι χρόνοι φόρτισης και αποφόρτισης του συμπιεστή. Αυτός είναι και ο λόγος που το φαινόμενο της σπηλαίωσης στα υδραυλικά- πνευματικά συστήματα, είναι πολύ χαμηλό ως και ανύπαρκτο. Κατά μέσο όρο, στα υδραυλικά συστήματα η συχνότητα κυμαίνεται στα 14-15Hz.