Τι είναι το κύμα κρούσης

Το Κύμα Κρούσης είναι ένα καθαρά μηχανικό κύμα. Είναι εν γένει ένα κύμα πίεσης, επομένως ένα κύμα ήχου στο οποίο καθώς δεν υφίσταται ρεύμα κι επομένως δεν προκαλείται θερμότητα, χαρακτηρίζεται ως καθαρά μηχανικό. Χρησιμοποιείται για τη θραύση - απόθριψη των ασβεστώσεων που παρουσιάζονται μετά από τραύμα, σε οστά ή τένοντες. Είναι μια θεραπεία σχετικά επώδυνη αφού σκοπός της συνεδρίας είναι η θραύση του ασβεστώματος.

Τα Κύματα Κρούσης χωρίζονται σε δύο κατηγορίες Focal και Radial:
  • Στην πρώτη κατηγορία, το Κύμα Κρούσης είναι εστιασμένο σε ένα μικρό σημείο με σκοπό την κρούση και θραύση με καθοριστικό τρόπο. Η παραγωγή του Κύματος Κρούσης γίνεται πιεζοηλεκτρικά. Χρησιμοποιείται κυρίως στην ιατρική σε εφαρμογές εξωσωματικής λιθοτριψίας. Στην Ευρώπη η χρήση του επιτρέπεται μόνο σε ιατρικό προσωπικό.
  • Στην κατηγορία Radial, το κύριο τμήμα του κύματος βρίσκεται κάτω από την κεφαλή και προχωρεί με διεύρυνση βαθύτερα στους ιστούς. Χρησιμοποιούνται ευρέως στη φυσικοθεραπεία. Στο Κύμα Κρούσης Radial εμφανίζεται το φαινόμενο της σπηλαίωσης (κενό μεταξύ των κρούσεων), το οποίο βελτιώνει τη λεμφική και φλεβική μικροκυκλοφορία, αυξάνει την οξυγόνωση και την αιμάτωση της περιοχής ενώ ενισχύει τον κυτταρικό μεταβολισμό. Η σπηλαίωση εξαρτάται άμεσα από το χρόνο που μεσολαβεί μεταξύ δύο κρούσεων, γίνεται δε πιο έντονη όσο μικρότερος είναι ο χρόνος αυτός ήτοι όσο μεγαλύτερη είναι η συχνότητα (κρούσεις ανά δευτερόλεπτο).

Η διαδικασία της βιοδιέγερσης με τη χρήση μηχανικών κυμάτων είναι απαραίτητη όταν αντενδείκνυται η χρήση ρευμάτων, συχνοτήτων ή θερμοκρασίας πχ όταν το τραύμα βρίσκεται στην οξεία φάση. Στις περιπτώσεις αυτές χρησιμοποιούνται τα κύματα κρούσης τα οποία είναι μεν επώδυνα αλλά μη καταστρεπτικά αφού δεν υπάρχει θερμική ή ηλεκτρική διάδραση με τον ιστό. Παραστατικά, ένα πνευματικό σφυρί "χτυπάει" στο σημείο προκαλώντας ελεγχόμενους μικροτραυματισμούς. Με τον τρόπο αυτό ενεργοποιείται η δραστηριότητα ΑΤΡ και η οξυγόνωση στο σημείο. Η κρούση δηλαδή, ενεργοποιεί τους αυτόματους χημικούς μηχανισμούς επούλωσης του οργανισμού, σε διάφορα βάθη.

Οι τρόποι παραγωγής του Κύματος Κρούσης Radial είναι δύο:
  • Ηλεκτρομαγνητικός, όπου ένα βλήμα εκτοξεύεται μέσω ηλεκτρομαγνητικού πεδίου και προκαλεί την κρούση.
  • Υδραυλικός-Πνευματικός, όπου το βλήμα μέσω συμπιεστή (compressor), εκτοξεύεται με πεπιεσμένο αέρα.