Field Power

Field Power

Το Field Power προσφέρει έναν επαναστατικό τρόπο ασκήσεων χωρίς περιορισμούς. Η συσκευή παρέχει μία σχεδόν σταθερή αντίσταση κατά τη διάρκεια της μειομετρικής και πλειομετρικής (έκκεντρης) κίνησης των ασκήσεων σε χαμηλές και υψηλές ταχύτητες. Βελτιώνει την δύναμη, την επιτάχυνση, την σταθεροποίηση, την επιδεξιότητα και άλλες παραμέτρους της ανθρώπινης επίδοσης με σχεδόν σταθερή αντίσταση στο εύρος τροχιάς. Το Field Power επιτρέπει την εκτέλεση κάθε κίνησης με αντίσταση σε κάθε κατεύθυνση για κάθε μέρος του σώματος. Οι δυνατότητες είναι απεριόριστες καθώς μπορεί να βελτιώσει τον νευρομυικό συντονισμό, την λειτουργικότητα και την αποτελεσματική κίνηση. Πολύ σημαντικό ότι μπορεί κάποιος να προπονηθεί με το field power προσομοιώνοντας το άθλημα του με αντίσταση.