Τεχνική Iastm

HIASTM (Instrument Assisted Soft Tissue Mobilisation) είναι μια τεχνική επεξεργασίας των μαλακών μορίων με την χρήση ειδικών μεταλλικών εργαλείων. Στοχεύει στην αναγνώριση και θεραπεία περιοχών των μυών που έχουν υποστεί ίνωση, περιορισμούς στην κίνηση της περιτονίας, παχύνσεις ή εκφύλιση στους ιστούς. Ο σκοπός της είναι η βελτίωση της κίνησης και η ελάττωση του πόνου μέσω απελευθέρωσης μυοπεριτονιακών συμφύσεων και ινώδους ιστού που συχνά δημιουργείται μετά από τραυματισμούς. Απελευθερώνει και διατείνει τα μαλακά μόρια που βρίσκονται σε σύσπαση, βράχυνση ή περιορισμό.

Η τεχνική έχει τις ρίζες της στην Αρχαία Ελλάδα και Ρώμη αλλά και την Κίνα όπου με ορισμένες διαφορές στην θεωρία και την εφαρμογή αποτελεί το γνωστό μας Gua Sha. Εξελίχθηκε στις ΗΠΑ στα μέσα της δεκαετίας του ’90 με την εισαγωγή των μεταλλικών (κυρίως ατσάλινων) εργαλείων όπου προσφέρουν βελτιωμένη επαφή/απόκριση με τους ιστούς αλλά και ιδιαιτέρως εύκολο καθάρισμα και υγιεινή. Βασίζεται στην θεωρία εγκάρσιας μάλαξης του Cyriax και έχει μηχανικά αλλά και νευροφυσιολογικά αποτελέσματα: Μηχανικές Επιδράσεις : Η εφαρμογή της θεραπείας τοπικά προκαλεί κινητοποίηση στους ιστούς με αποτέλεσμα την παραγωγή ουσιών που ευνοούν την φλεγμονή και την αντικατάσταση νεκρών κυττάρων με υγιή κάτι το οποίο βοηθά την επούλωση. Νευροφυσιολογικές Επιδράσεις : Η θεραπεία προκαλεί αναστολή των υποδοχέων πόνου και άρα αναλγησία.

iastm-arthro-tool

Ενδείξεις

  • Πόνος κυρίως μυοπεριτονιακής αιτιολογίας
  • Τραυματισμός μαλακών ιστών
  • Μειωμένο εύρος κίνησης
  • Περιτονιακοί περιορισμοί
  • Θεραπεία σε ουλώδη ιστό
  • Τενοντοπάθειες
  • Επικονδυλίτιδες
  • De Quervain
  • Πελματιαία απονευρωσίτιδα
  • Σύνδρομο Λαγοκνημιαίας ταινίας