Διαμαγνητική θεραπεία

tesla

Διαμαγνητική θεραπεία, ονομάζεται η θεραπεία που πραγματοποιείται μέσω συσκευών οι οποίες εκπέμπουν ισχυρό μαγνητικό πεδίο ενός πόλου (Βόρειο ή Νότιο) σε χαμηλή συχνότητα και με συγκεκριμένη μορφή παλμού.

Λόγω της διαμαγνητικής ιδιότητας που παρουσιάζουν τα υγρά, να απωθούνται δηλαδή από το μαγνητικό πεδίο, οι συσκευές αυτές δρουν μοριακά επί των υγρών είτε αυτά βρίσκονται στην επιφάνεια του δέρματος (όπως φάρμακα σε υγρή μορφή, τζελ, κρέμας κτλ) είτε εντός του ιστού (οίδημα) και τα απωθούν βίαια από την περιοχή στην οποία εφαρμόζεται το μαγνητικό πεδίο.

Παράλληλα, λόγω της απομάκρυνσης των τοξινών του εξωκυττάριου χώρου, ομαλοποιείται η κυτταρική λειτουργία. Το ισχυρό μαγνητικό πεδίο δημιουργεί έντονη ανάδευση του ενδοκυττάριου υγρού (spin) που με τη σειρά της προκαλεί την αύξηση της ωσμωτικής πίεσης. Με τον τρόπο αυτό, το κύτταρο τρέφεται από μια καθαρή και χωρίς τοξίνες περιοχή, με αποτέλεσμα την ταχεία ανάκαμψη του ιστού.

Ταυτόχρονα, όντας ο ιστός καλός αγωγός του ηλεκτρισμού, το έντονο παλμικό μαγνητικό πεδίο που παράγει η συσκευή, δημιουργεί ένα επαγωγικό ρεύμα που διαρρέει τον ίδιο τον ιστό, προκαλώντας έντονη εν τω βάθει βιοδιέγερση καθώς και ηλεκτρική φόρτιση της μεμβράνης των κυττάρων. Με τον τρόπο αυτό, το κύτταρο καθίσταται ενεργό ενώ προκαλείται η πλήρης ενεργοποίηση της αντλίας Καλίου-Νατρίου.

Στην περίπτωση που στην περιοχή προς θεραπεία εμφανίζεται οίδημα, το έντονο μαγνητικό πεδίο απωθεί μοριακά το υφιστάμενο υγρό. Με την κεφαλή της συσκευής να στοχεύει προς τον πλησιέστερο λεμφικό κόμβο, ο θεραπευτής "ωθεί" το υγρό μέσω της λεμφικής οδού, στον κόμβο. Το αποτέλεσμα είναι άμεσα ορατό.

Η διαμαγνητική απώθηση προκαλεί την εισαγωγή φαρμακευτικών ουσιών εντός του ιστού, με καθαρά μηχανικό τρόπο. Τα μόρια του φαρμακευτικού σκευάσματος, απωθούνται μαγνητικά από την περιοχή και προωθούνται εντός του ιστού. Απαραίτητη προϋπόθεση να είναι σε υγρή μορφή, τζελ, κρέμα κτλ. Μέσω της παραμετροποίησης της συσκευής, η δραστική ουσία μπορεί να φτάσει σε μεγάλο βάθος εντός του ιστού.

Να υπογραμμιστεί ότι οι συσκευές διαμαγνητοθεραπείας, ΔΕΝ είναι μαγνητικοί διεγέρτες, ΔΕΝ προκαλούν μυϊκή σύσπαση ούτε πόνο, ο δε μαγνητικός παλμός ΔΕΝ γίνεται αντιληπτός από τον ασθενή ΟΥΤΕ προκαλεί ανεπιθύμητες παρενέργειες. Η διαμαγνητική θεραπεία δεν έχει αντενδείξεις.

Συσκευή Διαμαγνητικής Θεραπείας υψηλής μίκρο-ηλεκτρονικής τεχνολογίας, μέσω Εκπεμπόμενου Μαγνητικού Παλμού (Radiated Magnetic Pulse - RAMP THERAPY)
Tesla

Λεπτομέρειες

Ενδείξεις διαμαγνητικής θεραπείας
 • παθολογίες στην οξεία φάση
 • φλεγμονώδη σύνδρομα χρόνιων παθήσεων
 • αυχεναλγίες ,οσφυαλγίες, ισχιαλγίες, πόνους πλάτης
 • κήλες μεσοσπονδύλιων δίσκων
 • μυϊκές θλάσεις ή μυϊκούς σπασμούς
 • τενοντίτιδες και τενοντοπάθειες
 • κακώσεις συνδέσμων και μηνίσκων
 • κατάγματα
 • αρθρίτιδες και θυλακίτιδες
 • μετεγχειρητική αποκατάσταση
 • αθλητικές κακώσεις
 • οστικά οιδήματα
Λειτουργία scan

H λειτουργία scan, προσφέρει την επιλογή αυτόματης διαδοχής των διαθέσιμων συχνοτήτων ώστε να προσδίδονται στην περιοχή, ταυτόχρονα όλες οι θετικές επιπτώσεις των έξι διαφορετικών συχνοτήτων, ήτοι η έντονη εν τω βάθη βιοδιέγερση, η μυική χαλάρωση η αποιδηματική δράση και η προώθηση δραστικής ουσίας. Ο Εκπεμπόμενος Μαγνητικός Παλμός (RAMP) που παράγεται από το πηνίο Τesla της συσκευής TESLA PULSE της PHYSIOLED, παρέχει:

 • Μαγνητικό πεδίο Χαμηλής Συχνότητας και Υψηλής Έντασης (γνωστό ως διαμαγνητικός παλμός)
 • Αμελητέο ηλεκτρικό πεδίο καθώς και
 • Αμελητέα θερμική επίδραση
Διαμαγνητοφόρηση

Η συσκευή που παράγει Διαμαγνητικο Παλμό μπορεί να διηθεί μέσω των πόρων της επιδερμίδας, να "φορίζει" απωθώντας μαγνητικά τα ενεργά μόρια δραστικής ουσίας υπό μορφή υγρού, κρέμας, τζελ κτλ, με τη σχετική ακρίβεια σε διάφορα βάθη εντός του ιστού ανάλογα με την παραμετροποίηση της συσκευής. Η Διαμαγνητοφόρεση επιτυγχάνεται χωρίς καταστροφή της ιδιοσύστασης των ενεργών μορίων της δραστικής ουσίας (ιονισμός).

Η αντλία του κυττάρου

Λόγω της διαμαγνητικής ιδιότητας των υγρών και της κάθετης "συμπαγούς" ως προς τον ιστό υπόστασης της μορφής του παραγόμενου παλμού από τη συσκευή TESLA PULSE, ένα οίδημα απωθείται βίαια από την περιοχή στην οποία εφαρμόζεται, οδηγείται αποτελεσματικά προς την λεμφική οδό, ενώ ευνοείται η ομαλοποίηση της κυτταρικής λειτουργίας μέσω της έντονης κυτταρικής βιοδιέγερσης και της ηλεκτρικής φόρτισης της μεμβράνης των κυττάρων.

Η συσκευή διαμαγνητικής θεραπείας οφείλει να έχει τα κάτωθι χαρακτηριστικά:
 • Ένταση μαγνητικού πεδίου μέχρι 1 Tesla (=10.000 Gauss) στην επιφάνεια του σώματος. Να τονιστεί ότι : Επί του άκρου του πηνίου που παράγει το μαγνητικό παλμό η ένταση είναι μεγαλύτερη κι εξαρτάται από την απόσταση "α" του πηνίου από την επιφάνεια επαφής με το σώμα του ασθενούς, όπως φαίνεται στο σχήμα. Η ένταση του μαγνητικού πεδίου αποτελεί επιβεβλημένο όριο ασφαλείας κατά τον : INTERNATIONAL COMMISSION ON NON-IONIZING RADIATION PROTECTION και ICNIRP_GUIDELINES σε σχέση με τη συχνότητα εκπομπής.
 • Δυνατότητα ρύθμισης της συχνότητας εκπομπής του μαγνητικού πεδίου ώστε να γίνεται πλήρης εκμετάλλευση των θετικών επιπτώσεων των διαφόρων συχνοτήτων επί του ιστού. Για παράδειγμα οι συχνότητες 1-2 Hz είναι ιδανικές για μηχανική λεμφική παροχέτευση (drainage) και προώθηση φαρμακευτικών σκευασμάτων σε μεσαίο και μικρό βάθος. Η συχνότητα των 3 Hz είναι μυοχαλαρωτική ενώ οι συχνότητες 4-5 Hz προκαλούν βιοδιέγερση. Για την προώθηση φαρμακευτικής ουσίας σε μεγάλο βάθος, χρησιμοποιούνται συχνότητες κάτω του 1 Hz (συνήθως 0.5 Hz).
 • Δυνατότητα ρύθμισης της συχνότητας εκπομπής του μαγνητικού πεδίου ώστε να δίνεται η δυνατότητα στον χειριστή να επιλέγει την κατάλληλη συχνότητα, ανάλογα με τον στόχο και την "επιθετικότητα" της θεραπείας.
 • Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης του μαγνητικού πεδίου (σε Tesla ή Gauss) κι αυτό γιατί πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στον χειριστή να μειώνει ή να αυξάνει την ένταση του μαγνητικού πεδίου ανάλογα με την φάση της παθολογίας. Για παθολογίες στην οξεία φάση π.χ. απαιτείται μαγνητικό πεδίο μειωμένης έντασης σε σχέση με τη χρόνια φάση, ώστε να αποφευχθεί η επιδείνωση ή ο πόνος που ενδεχομένως να παρουσιαστεί στον ασθενή μετά το πέρας της συνεδρίας.
 • Έχει αποδειχθεί ότι παίζει σημαντικό ρόλο στην θεραπεία παθολογιών στη οξεία φάση, ο εκπεμπόμενος μαγνητικός πόλος. Στη φάση αυτή ο νότιος πόλος φαίνεται να επιδεινώνει την παθολογία στις πρώτες συνεδρίες, ενώ στη χρόνια φάση δρουν αποτελεσματικά και οι δύο πόλοι.
 • Σημαντική είναι επίσης η παρουσία αποθηκευμένων πρωτοκόλλων λειτουργίας για διάφορες παθολογίες και ακόμα σημαντικότερη η δυνατότητα αποθήκευσης πρωτοκόλλων του χειριστή, με βάση την δική του εμπειρία στη θεραπεία διαφόρων παθολογιών.
 • Δυνατότητα σταθεροποίησης της κεφαλής επί του ασθενούς, ώστε να μην είναι απαραίτητη η παρουσία του χειριστή σε όλες τις φάσεις της θεραπείας όπως π.χ. στην προώθηση δραστικής ουσίας όπου δεν απαιτείται η μετατόπιση ή κίνηση της κεφαλής.
Η θεραπεία Διαμαγνητικού Παλμού Tesla Pulse είναι μη επεμβατική, ανώδυνη και απόλυτα ασφαλής. Λόγω των τεχνικών του χαρακτηριστικών, ήτοι:
 1. Μαγνητικό Πεδίο Υψηλής Έντασης
 2. Αμελητέο Ηλεκτρικό Πεδίο
 3. Χαμηλή Συχνότητα
 4. Μορφή και Διάρκεια Παλμού

το TESLA Pulse ΔΕΝ συγκαταλέγεται στις συσκευές μαγνητικής διέγερσης.